L’escola de Tennis Taula del C.T.T. Balaguer permet que tant els nens i nenes com els adults interessats en aquest esport puguin aprendre les tècniques bàsiques i es puguin introduïr en aquest món amb l’ajuda d’un entrenador titulat. Els entrenaments tenen lloc al gimnàs del CEIP Àngel Guimerà, sota la responsabilitat de Loredana Dorca.

HORARI

Grup iniciació

 • Dilluns de 18 a 19:15h.
 • Divendres de 18 a 19:15h.

Grup tecnificació

 • Dimecres de 19:30 a 21:30h.

Entrenament lliure o classes particulars

 • A consultar però sempre durant l’horari del club.

PREUS

QUOTA ANUAL DE SOCI/A (obligatòria)

Dona dret a l’ús de les instal·lacions i material durant tot l’any, dins l’horari d’obertura:

 • Soci Júnior (fins a 12 anys): 50 €/any (inclou quota de soci + llicència + assegurança).
 • Soci Sènior: 70 €/any (inclou quota de soci + llicència catalana + assegurança).
 • Soci Sènior nivell estatal: 75 €/any (inclou quota de soci + llicència estatal + assegurança).

QUOTA MENSUAL GRUPS ENTRENAMENT

Entrenaments en grup segons el nivell:

 • Un dia/setmana: 16 €/mes.
 • Dos dies/setmana: 25 €/mes.
 • Entrenaments individuals (a concretar).

INSCRIPCIONS

 • Al local d’entrenament del C.T.T. Balaguer (Gimnàs CEIP Àngel Guimerà) en dies d’entrenament o trucant als telèfons 654218849 (Loredana) o 699851818 (Anna).
 • Per mail escribint a info@cttbalaguer.com i adjuntant el full d’inscripció.

Full d’inscripció